• Κάλυψη γνωστικών κενών για όλες τις τάξεις του δημοτικού
  • Προετοιμασία μαθητών της ΣΤ΄Δημοτικού για το Γυμνάσιο
  • Προετοιμασία μαθητών της ΣΤ΄Δημοτικού για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια ή για τη διεκδίκηση υποτροφιών σε ιδιωτικά σχολεία
  • Εξοικείωση με πιο σύνθετες μορφές ασκήσεων