Υπέρβαση είναι να ανακαλύπτεις τα όρια σου και να τα ξεπερνάς!

 • Με τη δημιουργία του Κέντρου Ιδιαίτερων Μαθημάτων "Υπέρβαση" έχουμε δείξει σε εκατοντάδες μαθητές ότι η εκπαίδευση μπορεί να γίνει πιο δημιουργική, πρωτοποριακή, αποτελεσματική και ακόμη... διασκεδαστική.
 • Κοινό όραμα των ανθρώπων της Υπέρβασης είναι να δώσουμε μορφή στα όνειρα του κάθε μαθητή.
 • Γι αυτό χτίζουμε τις βάσεις από την Α' Λυκείου με σημειώσεις και υλικό στηριγμένο στο Νέο Λύκειο.

Εισαγωγή των μαθητών σε ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ της προτίμησης τους!

 • 97%

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στην Υπέρβαση αποτελεί βασική αρχή πώς η μαθησιακή πορεία και η επιτυχία του κάθε υποψηφίου προϋποθέτει την αρμονική σχέση μεταξύ μαθητή, καθηγητή, γονιού

Στους μαθητές παρέχουμε:

 • Οργάνωση και καθοδήγηση του τρόπου μελέτης
 • Υποστήριξη και κάλυψη κενών
 • Τακτικές γραπτές δοκιμασίες, ώστε να είναι εξοικειωμένοι με το εξεταστικό σύστημα
 • Προσαρμογή στις ανάγκες τους

Στους γονείς παρέχουμε:

 • Συνεχή και αντικειμενική ενημέρωση για την πορεία του παιδιού τους
 • Άμεση επικοινωνία και συνεργασία για την επίτευξη του στόχου του παιδιού τους

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

4μελεις ομάδες εργασίας

 • Ενθαρρύνεται η δημιουργία και η μάθηση
 • Αφιερώνεται μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής ώρας στον κάθε μαθητή
 • Δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να παρακολουθεί ατομικά την πρόοδο του κάθε μαθητή

Ομοιογενή τμήματα

Αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του στόχου του κάθε υποψηφίου είναι η ένταξη του σε τμήμα με τη μέγιστη δυνατή ομοιογένεια.

Έτσι οι μαθητές κατατάσσονται σε τμήματα συνεκτιμώντας:

 • Τη γραπτή σχολική βαθμολογία
 • Την αξιολόγηση σταθμισμένων διαγνωστικών διαγωνισμάτων, τα οποία διαπιστώνουν τις βασικές γνώσεις του μαθητή, το επίπεδο κατανόησης της ύλης, την κριτική του ικανότητα.

Περιβάλλον

 • Στην Υπέρβαση το μάθημα είναι πιο εποικοδομητικό από ποτέ. Το μάθημα σε τραπέζι οδηγεί στην αμεσότερη επικοινωνία και τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.
 • Επιπλέον παρέχουμε στους μαθητές ένα οικείο και ήρεμο περιβάλλον.