Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ

Νεοελ. Γλώσσα & Λογοτεχνία

3

Μαθηµατικά

4

Φυσική

2

Χημεία

1

Αρχαία

3