ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

3

ΦΥΣΙΚΗ

4

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ

13

  • Οι ώρες διαγωνισμάτων δεν υπολογίζονταιστα προγράμματα Σπουδών.
  • Οι επιπλέον ώρες μαθήματος με πρωτοβουλία του φροντιστηρίου δεν υπολογίζονται στα προγράμματα σπουδών.