ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

 

ΩΡΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

4

ΑΕΠΠ

3

ΑΟΘ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

ΣΥΝΟΛΟ

16

  • Οι ώρες διαγωνισμάτων δεν υπολογίζονται στα προγράμματα Σπουδών.
  • Οι επιπλέον ώρες μαθήματος με πρωτοβουλία του φροντιστηρίου δεν υπολογίζονται στα προγράμματα σπουδών.