Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της εκπαίδευσης στάθηκε πολύτιμη βοηθός,στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών με σκοπό την επίτευξη των στόχων των μαθητών μας.

  • Γυμνάσιο: Ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το γυμνάσιο.
  • Α΄Λυκείου: Θέτουμε τις βάσεις.
  • Β΄Λυκείου: Έμφαση στην κάλυψη κενών για τη δημιουργία +προετοιμασία για εισαγωγή+ανάπτυξη δεξιοτήτων.
  • Γ΄Λυκείου: Επιτυγχάνουμε το στόχο μας.

Προγράμματα Σπουδών