Υπέρβαση είναι να ανακαλύπτεις τα όρια σου και να τα ξεπερνάς!

 

Με τη δημιουργία του Κέντρου Ιδιαίτερων Μαθημάτων "Υπέρβαση"  έχουμε δείξει σε εκατοντάδες μαθητές ότι η εκπαίδευση μπορεί να γίνει πιο δημιουργική, πρωτοποριακή,  αποτελεσματική και ακόμη... διασκεδαστική.

Κοινό όραμα των ανθρώπων της Υπέρβασης είναι να δώσουμε μορφή στα όνειρα του κάθε μαθητή.
Γι
΄αυτό χτίζουμε τις βάσεις από την Α' Λυκείου με σημειώσεις και υλικό στηριγμένο στο Νέο Λύκειο.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στην Υπέρβαση αποτελεί βασική αρχή πώς η μαθησιακή πορεία και η επιτυχία του κάθε υποψηφίου προϋποθέτει την αρμονική σχέση μεταξύ μαθητή, καθηγητή, γονιού

Στους μαθητές παρέχουμε:

 •   - Οργάνωση και καθοδήγηση του τρόπου μελέτης
 •   - Υποστήριξη και κάλυψη κενών
 •   - Τακτικές γραπτές δοκιμασίες, ώστε να είναι εξοικειωμένοι με το εξεταστικό σύστημα
 •   - Προσαρμογή στις ανάγκες τους


Στους γονείς παρέχουμε:

 •   - Συνεχή και αντικειμενική ενημέρωση για την πορεία του παιδιού τους
 •   - Άμεση επικοινωνία και συνεργασία για την επίτευξη του στόχου του παιδιού τους

 

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

4μελεις ομάδες εργασίας

 • - Ενθαρρύνεται η δημιουργία και η μάθηση.
 • - Αφιερώνεται μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής ώρας στον κάθε μαθητή
 • - Δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να παρακολουθεί ατομικά την πρόοδο του κάθε μαθητή

 

Ομοιογενή τμήματα
Αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη του στόχου του κάθε υποψηφίου είναι η ένταξη του σε τμήμα με τη μέγιστη δυνατή ομοιογένεια.
Έτσι οι μαθητές κατατάσσονται σε τμήματα συνεκτιμώντας :

 •  - Τη γραπτή σχολική βαθμολογία
 •  - Την αξιολόγηση σταθμισμένων διαγνωστικών διαγωνισμάτων, τα οποία διαπιστώνουν τις βασικές γνώσεις του μαθητή, το επίπεδο κατανόησης της ύλης, την κριτική του ικανότητα.

 

Περιβάλλον
Στην Υπέρβαση το μάθημα είναι πιο εποικοδομητικό από ποτέ.Το μάθημα σε τραπέζι οδηγεί στην αμεσότερη επικοινωνία και τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.
Επιπλέον παρέχουμε στους μαθητές ένα οικείο και ήρεμο περιβάλλον.

 

Εισαγωγή των μαθητών σε ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ της προτίμησης τους.

 • 95%

Διεύθυνση

Σταυρούλα Παπαδημητροπούλου
Άρτεμις Ψιλοπούλου